Tuesday, October 20For your kind information
Shadow

सहि उत्तर दिनुहोस ५०० को रिचार्ज जित्नुहोस। सहि उत्तर भित्र गएर दिनुपर्ने छ।

सहि उत्तर दिनुहोस रु ५०० को रिचार्ज जित्नुहोस । रिचार्ज जित्न को लागि तल दिईएका नियम हरु पूरा गर्नुपर्ने छ । सहि उतर मिलाउने जति पनि हुनुन्छ । हामीले गोला प्रथा बाट बिजय घोसित गरिने छ ।

नियम हरु यश प्रकार छ्न :-
१. उतर सहि दिनुपर्ने छ । उत्तर तल को कमेन्ट बक्स म गएर दिनुपर्ने छ ।
२. पेज अनिवार्य लाईक गर्नु पर्ने छ । किनकी हामी लाई थाहा हुन को लागि पेज लाईक गर्नु पर्ने छ ।
३. अनिवार्य यो पोस्ट अन्य गुरुप मा सियर गर्न पर्ने छ । हामिलाई सियर गरेको नगरेको नेटिपिकेसन मा थाहा हुने भएको ले अनिवार्य सियर गर्न पर्ने छ ।
४. सहि उत्तर एक भन्द बढी दिन पाईने छैन । यदि तेस्तो खन्ड मा एक जना कै १ भन्दा बढी उत्तर देखिएमा उत्तर मान्य हुने छैन ।

नोट हामिलाई धेरै जना को सहि उतर आउने भएको ले हामी ले लाईक र सियर हेरेर मात्रै हामी रु ५०० को रिचार्ज तँपाई हरु को मोबाइल नंबर मा सेन्ड गर्ने छौ ।
उत्तर यस प्रकार रहेको छ । (धुर्मुश सुन्तली चर्चित भएको टेलि सिरियर कुन हो ?) हामी ले माथी चार अप्सन दिएका छौ । आफ्नो मन मा लगेको सहि उतर तल दिइएको कमेन्ट बक्स मा दिनुहोला ।