ਇਹ ਪੰਜੀਰੀ ਕਦੇ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ

ਹੈਲੋ ਜੀ ,ਮੇਰੇ ਪੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ,ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜੀਰੀ,ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਪੰਜੀਰੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਜੋ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ|ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ … Read more